Artırılmış Gerçeklik / Augmented Reality (AR) 

Cihazların şekil, alan, tarama-tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilme sürecidir.

 

AR deneyimleyebilmemiz için; internet erişimine* ve artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazlara (akıllı gözlük, akıllı telefon ya da tablet) ihtiyaç vardır.

 

Ayrıca Augmented Reality üzerine tanımlanmış olan uygulamaların telefon vb. cihazımızda yüklü olması gereklidir.*

 

İzleyiciyi - kullanıcıyı içine dahil eden süreç ile artırılmış gerçeklik deneyimi tamamlanmış olur.

Dijital Sanat ile AR Tanımım

  • Ortamda var olan veya var olmayan nesneleri, şekilleri, hikayeyi deneyimleme biçimimiz

  • Paralel anlatım sürecinin izleyici ile inşası

  • Eser ve anlatı ile etkileşim aracı

AR Art 
Please Download ARTIVIVE App
to experience Augmented Reality on artworks

Çalışmalarda bulunun artırılmış gerçekliği deneyimlemek için lütfen Artivive uygulamasını indiriniz. 
 
Site Sit Series 2019
60 cm diasec print
augmented reality art 3d art
toplu.jpg
IRIS Series 2019 
55 cm diameter, Diasec Print
Yontu 2018
90x50cm , Diasec Print
Fertile Crescent Series 
Textile Print, AR 
Us, Biz 2018 
us series ahmet rustem ekici.jpg
HAMAM 2019
Kafa-Head,60x60cm, tekstil baski,2019.jp
hamam_sergisi_peştemalliler,_112x172_cm
Ahmet_Rüstem_Ekici,_Kafa,_67_x_67_cm,_T
OPTIVERSE 2021
OPTICORE 2021
Another Archeology 2019-2021

AR/VR

Augmented Reality Art (AR) 

It is the process of superimposing virtual objects on real images by using the shape, area, scan-recognition feature of the devices.

To experience AR; Internet access * and devices to define augmented reality (smart glasses, smartphones or tablets) are needed.

In addition, the applications defined on Augmented Reality, etc. It must be installed on our device. *

The augmented reality experience is completed with the process that includes the viewer - the user.

My Definition of AR as Ahmet Rüstem

  • The way we experience objects, shapes, stories that exist or do not exist in the environment

  • Construction of the parallel narration process with the audience

  • Interaction tool with the work and narrative