top of page
ahmet rustem ekici kimdir
Ahmet Rüstem Ekici portrait by Hakan Sorar,
Istanbul, 2020

Ahmet Rüstem Ekici Bio

TR

Ahmet Rüstem Ekici, arkeoloji, beden, mimari ve optik algı üzerine çalışan multidisipliner bir sanatçıdır. Üzerine çalıştığı serilerinde, deneyim ile dönüşen mekânlara odaklanır. Toplumsal cinsiyet, mimari ve beden ilişkilerini ele alan bu serilerini dijital olarak görselleştirirken, arkeolojik yüzey ve nesnelerin hikâye anlatım dilinden faydalanır.

AI/AR/VR üzerine çalışan sanatçının eserleri, İstanbul Modern, Mardin Bienali Invited, Ars Electronica Concrete House, CADAF Online, XX Art Flânerie, Museari Queer Arts Museum, YARAT Contemporary Art Space, Sonar +D ve Thessaloniki Queer Arts Festival’de sergilenmiştir. Türkiye’nin öncü artırılmış gerçeklik sergilerinden biri olan “Hamam (2019) ” ardından VR deneyimi olarak "Sauna (2021)" ve tuvaletlere odaklandığı "Islak Hacim (2022)  sergilerini kuir mekanlara odaklanarak kurgulamıştır.  

 

U.S. Educational and Cultural Affairs / ZERO1 tarafından American Arts Incubator Amplify 2019'a seçilen sanatçı, dijital çalışmalarını sürdürüyor ve artırılmış gerçekliğin potansiyellerini araştırıyor. Ahmet Rüstem, AR uygulaması Artivive’ın marka elçisidir ve “2023 Meta Creators of Tomorrow” programında yer almış ve Meta Open Arts programına seçilmiştir.

 

1983 Adana doğumlu Ahmet Rüstem Ekici, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Uzun yıllar sahne tasarımcısı olarak çalışmıştır. MEF Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde “Kamera için Alan Tasarımı” ve “Mekânlarda İllüzyon” isimli dersler vermektedir. Arkeoloji ve kültürel miras üzerine çeşitli eğitimlerine devam etmektedir.

Sanatçı ve Araştırma Metni

Çoğu zaman kendimi set tasarımcısı ve görsel hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyorum. Yaklaşık 24 yıldır dijital görselleştirme araçları kullanarak, kimlik, beden ve haz ile şekillenen yapılara ve nesnelere odaklandım. Görselleştirme ve modelleme yazılımları ile anlattığım hikayeler için sınırsız olanaklar yaratmak, sanal ve fiziksel dünyanın ayrımını benim için verimli şekilde yok edebiliyor. Yerçekimi, dekor, ışık ve set bütçeleri olmadan hikayelerime en uygun atmosferi bu araçlarla yaratabiliyorum. Arkeolojik yüzeylerin hikaye anlatma dürtülerini incelemek, mimarlık tarihi boyunca insan, kabuk ve yaşam döngüsüne odaklanmak çalışmalarımı ölüm ve yaşam çizgisinde geleceğe bilgi aktarma konusunda şekillendiriyor.

Birinci dereceden sit alanları içerisinde büyümüş olmak, çevreme ve mimariye farklı pencerelerden bakmamı sağladı. Geçmişi yeniden yorumlayarak geleceğe, mimari ve deneyime dair bilgi aktarmaya çalışıyorum. "Gynaeceum," "Hamam," "Sauna," "Islak Hacim" gibi solo sergilerim hep bu dürtülerle ortaya çıktı ve üzerinde durulmayanlara odaklanarak hikayeleri aktardı. Tasarım yolculuğum 2008'de başladı. İlk yer aldığım sergi ile 2014 yılında başlayan sanat kariyerim ardından 2023 yılından itibaren partnerim Hakan Sorar ile beraber üretmeye başladık. Son zamanlarda yapay zeka görselleştirme araçları ile metin, ses, video ve 3B modeller geliştirip harmanlıyoruz. İzleyiciyi eserlerimize dahil eden interaktif deneyimlere odaklanıyoruz. Pop kültür, sosyal medya ve iletişim ağlarından beslenerek hikayelerimizi topluluklarla paylaşmaya beyaz küp dışında da devam ediyoruz. Arkeoloji ve tarih okumalarına olan ilgimiz arttı; ve çeşitli kazılarda, arkeoloji bilimi ile yolu kesişen programlarda çalışarak bağlarımızı kuvvetlendirdik.

Sanat pratiğimde birçok yazılım kullanıyorum. Bu yazılımların çoğu mimarlık ve tasarım sektörüne hizmet eden yazılımlar. Dijital ikizimi geliştirerek sanat pratiğimde dijital bedenimi de kullanmayı oldukça seviyorum. Artırılmış gerçeklik araçları ile optik illüzyonlar ve sınır ötesi deneyimler inşa etmeyi çok değerli buluyorum. Sanal sergiler ve filtreler ile bu deneyimi güçlendirmeyi önemsiyorum.

Amacım, mekânların, deneyimlerin ve nesnelerin hafızasını kayıt altına alarak kimlik ve kültür üzerindeki dönüşümünü ve etkisini belgelemek. Sahne tasarımı disiplininden kazandığım malzeme ve işleme bilgimi farklı disiplinleri ve teknolojileri harmanlayarak kullanıyorum. Özellikle kuir mekân, beden ve tarih üzerine yeni perspektifler sunmayı ve bu anlatıları geleceğe taşımayı hedefliyorum.

Ahmet Rüstem Ekici Bio 

ENG

 

Ahmet Rüstem Ekici is a multidisciplinary artist focusing on archaeology, the body, architecture, and optical perception. His series concentrate on spaces transformed through experience. While visualizing the relationships between gender, architecture, and the body digitally, he employs the narrative language of archaeological surfaces and objects. His works, which explore AR/VR, have been exhibited at Istanbul Modern, Mardin Biennial Invited, Ars Electronica Concrete House, CADAF Online, XX Art Flânerie, Museari Queer Arts Museum, YARAT Contemporary Art Space, Sonar +D, and Thessaloniki Queer Arts Festival. He curated one of Turkey's pioneering augmented reality exhibitions, "Hamam," followed by the VR experience "Sauna" and the exhibition "Islak Hacim," which focuses on toilets.

Selected for the American Arts Incubator Amplify 2019 by U.S. Educational and Cultural Affairs / ZERO1, he continues his digital work and explores the potentials of augmented reality. Ahmet Rüstem is a brand ambassador for the AR application Artivive and has been part of the “2023 Meta Creators of Tomorrow” program and selected for the Meta Open Arts program.

 

Born in Adana in 1983, he graduated from Bilkent University's Faculty of Fine Arts, Design, and Architecture in 2008. He has worked extensively as a set designer and currently teaches “Designing Space for Camera” and “Illusion in Spaces” at MEF University's Faculty of Design and Architecture. He continues various studies on archaeology and cultural heritage.

ARTISTIC AND RESEARCH STATEMENT

I often describe myself as a set designer and visual storyteller. For approximately 24 years, I have focused on structures and objects shaped by identity, body, and pleasure using digital visualization tools. Creating limitless possibilities for my narratives with visualization and modeling software effectively blurs the line between the virtual and physical worlds. Without constraints like gravity, decor, lighting, and set budgets, I can craft the ideal atmosphere for my stories using these tools. Examining the narrative impulses of archaeological surfaces and focusing on the human shell and life cycle throughout architectural history shapes my work, conveying knowledge across the line between life and death.

Growing up in areas of first-degree historical significance has allowed me to view my surroundings and architecture from unique perspectives. I strive to reinterpret the past and convey information about architecture and experience to the future. My solo exhibitions such as "Gynaeceum," "Hamam," "Sauna," and "Islak Hacim" emerged from these impulses, focusing on often overlooked stories. My design journey began in 2008, and my art career started with my first exhibition in 2014. Since 2023, I have been collaborating with my partner, Hakan Sorar. Recently, we have been developing and merging text, sound, video, and 3D models using AI visualization tools, focusing on interactive experiences that involve the audience in our works. Drawing inspiration from pop culture, social media, and communication networks, we continue to share our stories with communities beyond the white cube. Our interest in archaeology and historical studies has grown, strengthening our connections by working on various excavations and programs intersecting with archaeological science.

In my artistic practice, I use numerous software tools, many of which serve the architecture and design industries. I particularly enjoy using my digital twin to incorporate my digital body into my work. I highly value creating optical illusions and experiences beyond boundaries with augmented reality tools. Enhancing this experience through virtual exhibitions and filters is essential to me.

My goal is to document the memory of spaces, experiences, and objects, capturing their transformation and impact on identity and culture. I apply the material and processing knowledge I gained from set design by blending different disciplines and technologies. I aim to offer new perspectives on queer spaces, bodies, and history, ensuring these narratives are carried into the future.

imageDTC-8.jpg

Hakan Sorar 2023 Photo by Deniz Tapkan Cengiz

Hakan Sorar Biyografi 

TR

Hakan Sorar, fotoğraf ile başladığı sanat yolculuğuna dijital imgeleme tekniklerini kapsayan geniş bir yelpazede devam eden multidisipliner bir sanatçıdır. Beden ve mekân arasındaki etkileşim, yüzeylerin dili ve kimlik kavramları üzerine odaklanır. Arkeolojiye duyduğu ilgi, eserlerinde derin izler bırakır; dijital araçlarla yarattığı hikayelerde muğlaklık ve olasılıklar üzerine düşünür. Sorar'ın çalışmaları, dijital fotoğrafçılık ve kolajlarla başlayıp, artırılmış gerçeklik ve 3D modelleme gibi yeni medya teknikleriyle zenginleşmiştir. Bu süreçte, anlık film kullanımı ve insan figürleri ile mimari ögeleri harmanladığı çalışmalarından, dijital dünyanın sunduğu sonsuz olanaklarla şekillenen, bedenin ve nesnelerin sınırlarını sorgulayan eserlere evrim geçmiştir.

1991 İstanbul doğumlu Sorar, akademik eğitimine Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde başlamış ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Sorar'ın eserleri, Mardin Bienali Invited,  Sonar +D, XX Art Flânerie, İstanbul Dijital Sanat Festivali gibi uluslararası platformlarda ve YARAT Contemporary, İstanbul Modern gibi müze ve sanat kurumlarında sergilenmiştir. VR olarak kurgulanan "Through The Skin" adlı ilk kişisel sergisinde beden, kimlik ve dijital dönüşüm temalarını işlemiştir.

ENG

Hakan Sorar is a multidisciplinary artist whose artistic journey began with photography and expanded into a wide range of digital imaging techniques. His work focuses on the interaction between body and space, the language of surfaces, and concepts of identity. His interest in archaeology deeply influences his creations; he contemplates ambiguity and possibilities in the stories he creates with digital tools. Sorar's work has evolved from digital photography and collages to incorporating new media techniques such as augmented reality and 3D modeling. This evolution includes integrating instant film usage and blending human figures with architectural elements, resulting in works that question the boundaries of bodies and objects within the infinite possibilities of the digital world.

Born in Istanbul in 1991, Sorar began his academic education in Mechanical Engineering at Bülent Ecevit University and continued with a master's degree at Istanbul Medeniyet University's Faculty of Science. He is currently continuing his education at Beykoz University's Faculty of Art and Design in the Communication Design and Semiotics Department. Sorar's works have been exhibited on international platforms such as Mardin Biennial Invited, Sonar +D, XX Art Flânerie, and Istanbul Digital Art Festival, as well as in museums and art institutions like YARAT Contemporary and Istanbul Modern. His first solo VR exhibition, "Through The Skin," explored themes of body, identity, and digital transformation. 

Hakan Sorar Sanatçı ve Araştırma Metni - TR

Sanat yolculuğum fotoğraf ile başlayıp, dijital imgeleme teknikleriyle genişleyen bir pratiğe dönüştü. Beden ve mekân arasındaki etkileşim, yüzeylerin dili ve kimlik kavramları üzerine çalışırken, arkeolojiye duyduğum ilgi eserlerimde derin izler bıraktı. Dijital araçlarla yarattığım hikayeler, muğlaklık ve olasılıklarla dolu.

Çalışmalarım dijital fotoğrafçılık ve kolajlarla başlayıp, artırılmış gerçeklik ve 3D modelleme gibi yeni medya teknikleriyle zenginleşti. Anlık film kullanımı, film manipülasyonları, dijital dokular, makro çekimler ve insan derisi gibi kavramlar eserlerimde sıkça yer alıyor. Bu süreçte bedenin ve nesnelerin sınırlarını sorgulayan eserler ürettim.

Kariyerim boyunca beden ve mekân ilişkilerini keşfederken, dijital insan projelerinde de yer aldım. Türkiye'nin ilk yapay zeka dijital insan projelerinden biri olan Aypera'da çalışmak, dijital ikizler ve dijital insan kavramları üzerine pratiğimi geliştirmemde önemli bir adım oldu. Sanat pratiğimde dijital ve fiziksel dünyaları birleştirerek yeni anlatım biçimleri yaratmayı hedefliyorum. Teknolojinin sunduğu olanaklarla izleyiciyi aktif bir katılımcı haline getiren interaktif deneyimler tasarlıyorum. Geçmişi yeniden yorumlayarak, geleceğe dair anlatılar oluşturmayı ve bu anlatıları sanat eserlerimle kalıcı kılmayı amaçlıyorum.

2022 yılından bu yana, Ahmet Rüstem ile birlikte sanat pratiğimizi duo olarak sürdürüyoruz. Çok sesli bir yapıda, etkileşim, dokular ve deneyimler üzerine sınırları zorlayarak çalışmaya devam ediyoruz.

Hakan Sorar Artistic Research Statement 

My artistic journey began with photography and evolved into a multidisciplinary practice incorporating digital imaging techniques. Focusing on the interaction between body and space, the language of surfaces, and concepts of identity, my work is deeply influenced by my interest in archaeology, which leaves a profound mark on my creations. The stories I craft with digital tools are imbued with ambiguity and possibilities.

Starting with digital photography and collages, my work has expanded to include augmented reality and 3D modeling. Instant film usage, film manipulations, digital textures, macro shots, and human skin are recurring themes in my pieces. This exploration led to works that challenge the boundaries of bodies and objects.

Throughout my career, I have delved into the relationships between body and space and worked on digital human projects. Being part of Aypera, Turkey's first AI digital human project, was a significant step in developing my practice around digital twins and digital human concepts. I aim to merge digital and physical worlds, creating new narrative forms. By leveraging technology, I design interactive experiences that transform the viewer into an active participant. My goal is to reinterpret the past, create future narratives, and make these stories enduring through my art.

Since 2022, I have continued my artistic practice as a duo with Ahmet Rüstem. Together, we explore interaction, textures, and experiences in a multifaceted approach, constantly pushing the boundaries of our practice.

About Aredeko Art & Design

AREdeko & AREsets is a multidisciplinary design studio specializing in event, experience, and television studio design. Since 2008, Ahmet Rüstem Ekici has designed television studios for hundreds of TV channels in Turkey and abroad. Ahmet also teaches "Designing Space for Camera" and "Illusion in Interior Spaces" at MEF University's Faculty of Arts, Design, and Architecture. Alongside his virtual art career, he participates in international exhibitions and writes articles on art and design for various magazines.

Since joining Doğan TV Holding in 2008, AREdeko has focused on designing sets for talk shows, small news studios, multipurpose news studios, game shows, daytime sets, and thematic sets for Turkey's leading TV channels. The company continues to provide decor and design services to various channels.

AREdeko & AREsets stays current with the latest design trends and technologies in event design, experience design, concert design, exhibition design, and organization design. The studio designed the stage and visuals for the captivating musician Kalben's "Eski Dünyanın Yangını Tour" and directed music videos for Kalben, Kenan Doğulu, Seyyal Taner, Güneş Özgeç, and Hakan Kalgıdım.

Aredeko Nedir? 

AREdeko & AREsets, etkinlikler, deneyimler ve televizyon stüdyoları için tasarım yapan çok disiplinli bir tasarım stüdyosudur. Ahmet Rüstem Ekici, 2008 yılından bu yana Türkiye ve yurtdışındaki yüzlerce TV kanalı için televizyon stüdyoları tasarlamaktadır. Ahmet ayrıca MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde "Kamera için Alan Tasarımı" ve "İç Mekanlarda İllüzyonizm" derslerini vermektedir. Sanat kariyerinin yanı sıra, uluslararası sergilere katılmış ve çeşitli dergilerde sanat ve tasarım üzerine makaleler yazmıştır.

2008 yılında Doğan TV Holding'e katılımından bu yana, AREdeko sohbet programları, küçük haber stüdyoları, çok amaçlı haber stüdyoları, yarışma programları, gündüz dekorları ve tematik dekorlar için Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları için tasarım hizmetleri sunmaktadır. Şirket, çeşitli kanallara hala dekor ve tasarım hizmetleri vermeye devam etmektedir.

AREdeko & AREsets, etkinlik tasarımı, deneyim tasarımı, konser tasarımı, fuar tasarımı ve organizasyon tasarımı alanlarında en son tasarım trendleri ve teknolojileri ile güncel kalmaya devam etmektedir. Büyüleyici müzisyen Kalben'in "Eski Dünyanın Yangını Turu" sahne tasarımı ve görsellerini tasarlamış ve ayrıca Kalben, Kenan Doğulu, Seyyal Taner, Güneş Özgeç ve Hakan Kalgıdım için müzik videoları yönetmiştir.

 

bottom of page