ahmet rustem ekici portrait1.jpg
Ahmet Rüstem Ekici portrait by Hakan Sorar, Istanbul, 2020

1983’te Adana’da doğan Ahmet Rüstem Ekici, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. On yıl boyunca televizyona yönelik set, stüdyo ve sahne tasarımı alanlarında sanat yönetmenliği yaptı. 2015’te Node Center Berlin’den Sanat Yazarlığı sertifikası da alan Ekici, çeşitli dergi ve sosyal medya platformlarının yanı sıra kendi kurduğu blogda sanat ve sergi yazıları yazıyor. Sanatçı, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde “Kamera için Alan Tasarımı” ve “Mekanlarda İlluzyon” isimli dersler vermektedir.

U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs ve ZERO1 tarafından San Francisco American Arts Incubator Amplify 2019 programına seçilen sanatçı çalışmalarını 3D çizimler, dijital yeni medya programları ve mekana özgü yerleştirmeleriyle sürdürüyor ve artırılmış gerçekliğin potansiyelleri ile eserlerine boyut kazandırıyor.

Fotoğraf, dijital çizim, dijital kolaj, seramik, 3D Print ve hazır nesneden yararlanan sanatçının insan bedeni ve toplumsal kodlarını ele aldığı eserleri, cinsiyet, aidiyet, mimari ve varoluş gibi kavramlar çevresinde şekilleniyor. Serileri bedenin mimari ile ilişkisinin paralelliklerini sorguluyor. Mekana özgü yerleştirmeleri, toplumsal hafızamızda yer edinmiş film, olay, sözlü anlatım, bireysel deneyimlerden besleniyor. Konuları ele alırken hazır nesne kullanarak onun potansiyelini işlediği kavram ile açığa çıkarıyor.

AR ve VR çalışmalar da üreten sanatçının eserleri Thesseloniki Queer Arts Festivali, Museari Queer Arts Museum, Kyrgyzstan National Museum of Fine Arts, XX ART Flaneire gibi organizasyonlarda sergilenmiştir. Türkiye’nin ilk kişisel artırılmış gerçeklik sergisi olan Hamam’ı Galeri Bu Galata’da sergilemiştir.

Artırılmış gerçeklik, sanal ve karma gerçeklik üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Aredeko Art & Design Hakkında 

AREdeko & AREsets etkinlik, deneyim, televizyon stüdyosu konusunda işbirlikleri için kurulmuş multi-disipliner bir  tasarım stüdyosudur. 

 

2008 yılından günümüze Türkiye ve farklı ülkelerde yüzlerce televizyon kanalının televizyon stüdyolarını tasarlamış Ahmet Rüstem Ekici aynı zamanda MEF Üniversitesi Sanat,Tasarım ve Mimarlık fakültesinde "Designing Space For The Camera" ve "Illusionism in Interiors" isimli dersler vermektedir. Dijital sanat kariyerine ağırlık veren sanatçı/tasarımcı uluslararası sergilerde yer almıştır. Aynı zamanda çeşitli dergilerde sanat ve tasarım yazıları yazmaktadır.

2008 yılında Doğan TV Holding bünyesinde sektöre giren Aredeko, talkshow, küçük haber stüdyoları, çok amaçlı haber stüdyoları, yarışma programları, gündüz kuşağı dekorları ve tematik dekorlar konusunda uzmanlaşmıştır. Türkiye'nin öncü televizyon kanallarına dekor tasarımı hizmetleri vermeye devam etmektedir. 

Etkinlik tasarımı, deneyim tasarımı, konser, fuar, organizasyon ve etkinlik tasarımı konusunda da en yenilikçi teknolojiler ile iç içe olan tasarım anlayışımız ve sürekli gelişen tasarım portfolyomuzu takip etmeye devam ediniz. 

 

Sanatçı ve Araştırma Metni

Kendimi set tasarımcısı ve görsel hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyorum. 3D modelleme yazılımlarını kullanmak, anlattığım hikayeler için alan tasarlarken bana sınırsız olanak sağlıyor. Hikayelerimin çoğunun cinsiyet, sosyal sorunlar ve LGBTQ hakları üzerinden ortak kökeni var. Çalışmalarımda genellikle, birlik içinde yaşamanın sınırlarını sembolize eden eski mozaik döşeme desenlerinin çerçeveleri ve bağlantıları var. Yer mozaiklerinin optik yanılsamalarından ve dönemleriyle ilgili hikayeleri anlatma şekillerinden büyüleniyorum.

 

Anlattığım hikayelerle ilgili sanal kamera için alan yaratırken, tüm açılarım adeta bir storyboard gibi çalışıyor. Tüm hikayelerimin bir sınırda yaşamanın kavramsal fikri ile güçlü bağları var. En sevdiğim araçlar 3D yazılımlar çünkü yerçekimi ve bütçesi olmayan mekanlar yaratma gücüne sahipler. 3 boyutlu yazılımları kullanmak eserlerimi 3 boyutlu baskı, CNC veya lazer kazıma ile harmanlayarak üretmemi sağlıyor. Hikayelerimi görselleştirmek için 3D animasyonlar, AutoCAD çizimleri ve fotoğraflardan faydalanıyorum. Hikayelerimin çoğunu deneyimlerim, şahitliklerim ve geleceğe aktarmak istediklerim oluşturuyor. 

Sevdiğim malzemeler, üzerinde çalıştığım kavrama göre değişir. Sahne ve set tasarımı deneyimleri olan bir sanatçı olarak farklı kullanım potansiyelleri açısından malzemelerin dili beni büyülüyor. Varlığım konusunda sessiz kalmam öğretildi, bu yüzden birçok hikayemde ait olduğum toplumla ilgili sırlar var. Sıklıkla kullandığım sınırlar sığmam gereken alana çevrildi.

Şu aralar eski mozaik çinileri soyutluyorum ve onların çağları hakkında hikaye anlatma yöntemlerini kullanıyorum. Çerçevelerinin yanılsaması, sınırları ve 3 boyutlu bir yüzey gibi davranma biçimleri beni büyülüyor. Aynı zamanda beden ve mimari ilişkiler üzerine kurduğum serilerime devam ediyorum.

 

Son zamanlarda en sevdiğim araçlar Cinema 4D, Lumion, 3DS Max ve Daz 3D.  Araştırmalarıma, arkeoloji ve queer teorileri okuyarak devam ediyorum. 3D oluşturma süreciyle ilgili becerilerimi geliştirmek için yeni araçlar hakkında çalışmaya ve araştırmaya devam ediyorum.

Bio

 

Born in Adana in 1983, Ahmet Rüstem Ekici graduated from Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture and Environmental Design in 2008. He worked as an art director in television set, studio and stage design for ten years. Ekici, who also received an Art Writing certificate from Node Center Berlin in 2015, writes art and exhibition articles on various magazines and social media platforms as well as the blog he founded. The artist gives lectures named "Space Design for Camera" and "Illusion in Spaces" at MEF University Faculty of Art, Design and Architecture.

Selected by the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs and ZERO1 to the San Francisco American Arts Incubator Amplify 2019 program, the artist continues his work with 3D drawings, digital new media programs and spatial installations and adds dimension to her works with the potentials of augmented reality.

Utilizing photography, digital drawing, digital collage, ceramics, 3D Print and ready-made objects, the artist's works, which deal with the human body and social codes, are shaped around concepts such as gender, belonging, reproduction and existence. He questions the parallels of the body's relationship with architecture. His site-specific installations are fed by films, events, verbal expressions, and individual experiences that take place in our social memory. While handling the subjects, he uses ready-made objects to reveal his potential with the concept he is processing.​

 

The works of the artist, who also produces AR and VR works, have been exhibited in museums and organizations such as CADAF Online, Thesseloniki Queer Arts Festival, Museari Queer Arts Museum, XX Art Flanerie, Kyrgyzstan National Museum of Fine Arts. Turkey's first solo exhibition with augmented reality, Hamam, exhibited in Galeri Bu Galata.

Feeding on archeology and patterns, the artist continues to work on augmented reality, virtual and mixed reality.

ARTISTIC AND RESEARCH STATEMENT

I describe myself as a set designer and visual storyteller. Using 3D modeling softwares gives me limitless possibilities while I am designing the space for the stories I tell. Most of my stories have common roots of gender and social issues and LGBTQAI rights. My works usually have frames and connections of ancient mosaic pavement patterns which symbolises borders to live together in unity. I am fascinated by the optical illusions of floor mosaics and the way they tell stories about their era.

While I’m creating the space for the virtual camera about the stories I tell, all my angles work like a storyboard. It has a strong connection of the conceptual idea of living in a border and all the story has to be told in a given space where my work becomes like a digital collage. My favourite tools are 3D softwares because they have the power to create spaces without gravity and budget. Using 3D softwares gives my works possibilities of 3D printing, CNC or laser engraving. I also create 3D animations, AutoCAD drawings and photography to visualise my stories.

My favourite material changes upon to the concept I work about. As an artist with stage and set design experiences I am fascinated by the language of the materials in terms of illusions.

I was taught to be silent about my existence thus many of my stories have secrets about the society I belong to and the borders I often use are translated ınto the space I have to fit in.

Right now I am abstracting the ancient mosaic tiles and using their ways of storytelling about their era. The illusion of their frames,borders and the way they try to act like a 3D surface fascinates me.

My favourite medium is now Cinema 4D, 3DS Max and AutoCAD. I continue to research, read about archeology and queer theories. I keep working and researching about new tools to develop my skills about 3D creation process.

About Aredeko Art & Design

AREdeko & AREsets is a multi-disciplinary design studio established for collaborations on events, experiences, and television studios.

 

Since the year 2008, Ahmet Rüstem Ekici who has designed television studios for hundreds of TV channels in Turkey and other different countries, also gives lectures named "Designing Space For The Camera" and "Illusionism in Interiors" in MEF University Art, Design and Architecture faculty. The artist / designer who focuses on his digital art career has participated in international exhibitions. He also writes art and design articles in various magazines.

Entering the sector within Doğan TV Holding in 2008, Aredeko has specialized in talkshows, small news studios, multi-purpose news studios, competition programs, daytime decors and thematic decorations. He continues to give Turkey's leading television channels decor and design services.

Continue to follow the ever-evolving design portfolio with an understanding of design that is intertwined with the most innovative technologies in event design, experience design, concert, fair, organization and event design.