top of page

Theatrum Mundi - Gölet
Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar
İnteraktif yerleştirme: Yapay zekâ ile oluşturulan müzik, video, model ve edebiyat deneyimi,

2023-2024
Mekân tasarımı: BD Dikey Bahçe, Kaan Sümer
Teknik Prodüksiyon: Engin Arer, Artun İmamoğlu


"Theatrum Mundi - The Pond" isimli interaktif çalışma, izleyicilere videoyu dönüştürme imkanı sunan etkileşimli bir deneyimdir. Bu eser, günümüzde Kütahya'nın Domaniç bölgesinde gerçekleşen, kurbağaların birbirlerini sırtlayarak yaptıkları üreme göçünden esinlenmiştir. Aynı bölgede 5000 yıl önce üretilmiş birbirini taşıyan kurbağa biçimli adak kaplarını da ilham kaynağı olarak kullanır.
İzleyiciler, video içerisinde gezinirken ışığı, sesi ve atmosferi dönüştürebilir; böylece sanatçıların dijital ikizleri ile kurgulanan mitolojik dünyayla karşılaşır. Bu zengin içerikli dünya, tıpkı kurbağaların evrimi gibi düşüncelerin kelimelere, kelimelerin ise imajlara, 3D modellere, videolara ve seslere dönüştüğü bir süreci kapsar ve Engin Arer ile Artun İmamoğlu'nun prodüksiyon desteğiyle hayata geçirilmiştir.
Özel teşekkürler : Sonar ve Zorlu PSM , Sonar +D


Theatrum Mundi -The Pond
Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar
Interactive installation: An AI-generated experience of music, video, modeling, and
literature, 2023-2024
Space design by BD Vertical Garden, Kaan Sümer
"Theatrum Mundi - The Pond" is an interactive work that offers viewers the opportunity to transform video, providing an engaging experience. This piece draws inspiration from the reproductive migration of frogs in Kütahya's Domaniç region, where frogs are seen carrying each other on their backs. It also takes inspiration from frog-shaped libation vessels made in the same region 5000 years ago. As viewers navigate through the video, they can alter light, sound, and atmosphere, thus encountering a mythological world crafted with the digital twins of the artists. This content-rich world mirrors the evolution of frogs, encompassing a process
where thoughts transform into words, words into images, images into 3D models, videos, and sounds. This project has been brought to life with the production support of Engin Arer and Artun İmamoğlu.

Theatrum Mundi  - Merkezde / In the center
İnteraktif yerleştirme / interactive installation
2022/2023

Quick Art Space desteği ile üretilmiştir


Teknik Prodüksiyon Tasarımı / Technical Production design: Engin Arer 

Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın ortak çalışması "Theatrum Mundi" dünyanın bir sahne
olduğu ve bizlerin de bu sahnede birer oyuncu olduğu fikrinden esinlenir. Bu etkileşimlideneyim, giriş, gelişme ve sonuç aşamalarıyla üç ekran üzerinden sunularak izleyiciyideneyimin bir parçası kılar; onu bir “deneyimci”ye dönüştürür. Bu sahne tek bir açı veya perspektifle sınırlanmadan tasarlanır ve deneyimciye manzarayı kendi tercih ettiği açılardan gözlemleme, ses, renk ve hava koşullarını değiştirme fırsatı sunar. Bu deneyim, kontrol mekanizmalarını ve kişisel özgürlüğün sınırlarını düşünmeye teşvik eder. Sanal ve doğal dünya ayrımının belirsizleştiği bu yapay sahnede izleyici şehir ve bedenin izlerini çevresel ilişkilere odaklanarak yönetmen, set tasarımcısı ve ışık teknisyeni gibi roller üstlenir. Deneyimci, panelde bulunan yirmiden fazla kontrol düğmesi ve varyasyonlarıyla manzarayı şekillendirme yetkisine sahiptir. Bu yapıt doğa, yıkım ve bedenin çevresel ilişkilerini sorgulayarak deneyimciye çoklu bakış açısı sunar. “Theatrum Mundi” tek bir perspektifle sınırlı olmayan bir sahne kurarak görüntünün ve merkezin doğasını sorgular.

Ahmet Rüstem Ekici and Hakan Sorar’s “Theatrum Mundi”, a triptych video installation, is inspired by the idea that the world is a stage. This interactive experience is presented on three screens with introduction, body and conclusion stages, making the viewer a part of the experience, transforming them into an “experiencer”. This scene is designed not to be limited to a single angle or perspective, instead offering the experiencer the opportunity to observe the landscape from their own preferred angles, to change the sound, color and weather conditions. This experience encourages reflection on the mechanisms of control
and the limits of personal freedom. On this artificial stage, where the distinction between  the virtual and natural world is blurred, the viewer takes on the roles of a director, set designer and gaffer, focusing on urban and bodily traces in environmental relationships. The experiencer is entitled to shape the landscape with more than twenty control buttons and variations on the panel. This work provides the experiencer with multiple perspectives by allowing them to question the environmental relations of nature, destruction and the body.
“Theatrum Mundi” creates a scene that is not limited to a single perspective thanks to the capability to manage the flow of the work with control buttons. On the other hand, it questions the nature of the image and the centre.

Altered Surfaces

AI generated ceramic tile patterns, frame interpolation, 02:50, 2023,

Ahmet Rüstem & Hakan Sorar

 

Değiştirilmiş Yüzeyler

AI Seramik desenleri ve ara kareler, 02:50, 2023

Ahmet Rüstem & Hakan Sorar 

ahmet rustem ekici hakan sorar digital art.jpg
donersen islik cal queer art lgbti art turkey turkish lgbti movie

Dönersen Islık Çal, 2014 

Nesrin Esirtgen Collection Mısır Apartmanı

ahmet_rüstem_ekici_too_cyy_bishkek_kyrg

Too Cyy, Kyrgyzstan National Art Museum, 2015

Ahmet_Rüstem_Ekici,_Gidenler,_2015,_Ce

Gidenler,Ceset Torbası, 2015, Artnivo Reloaded

equality love wins artwork art (2) copy.

Marriage Equality, 2016

tasarım_tomtom_tokakta_sokak_sanatı_ta

Home is Where the Plate is, 2016

ahmet rustem ekici (2)sehir merkezine ne

Şehir Merkezine Ne Kadar Uzaktayım? 2017

tasarım_tomtom_sokakta_rapunzel_ahmet_r

Planet RPNZL, Lighbox, 2016

nerdeen_nereye_istanbul_onur_haftası_se

Istanbul Pride Week Exhibition Nerdeen Nereye , Resmiyet ,2016

together_sergisi_puzzle_ahmet_rüstem_ek

Together with Syrian Artists , Mix Puzzle, 2016

bottom of page